SPOLEK TRADIČNÍHO KARATE ČESKÉ REPUBLIKY

TRADITIONAL KARATE ORGANIZATION OF CZECH REPUBLIC

ITKF Global seminar - 12.09.2020

Seznam aktualit

10.9. 2020