SPOLEK TRADIČNÍHO KARATE ČESKÉ REPUBLIKY

TRADITIONAL KARATE ORGANIZATION OF CZECH REPUBLIC

ITKF Global seminar-25.10.2020

Seznam aktualit

20.10. 2020