SPOLEK TRADIČNÍHO KARATE ČESKÉ REPUBLIKY

TRADITIONAL KARATE ORGANIZATION OF CZECH REPUBLIC

ME ETKF 2021