SPOLEK TRADIČNÍHO KARATE ČESKÉ REPUBLIKY

TRADITIONAL KARATE ORGANIZATION OF CZECH REPUBLIC

Mistrovství ČR Tradičního karate

Seznam událostí

Datum: 14.12. 2019

Místo konání: Praha

Spolek Tradičního karate ČR pořádá
Mistrovství ČR Tradičního karate

Propozice
Datum konání: 14.prosince 2019
Místo konání: Sokolovna TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8 Kobylisy
Startovné: 300,-Kč osoba/disciplína, za každou další disciplínu 100,-Kč, kata tým 300,-Kč, enbu 200,-Kč
Uzávěrka přihlášek: 5.12.2019 (emal:fudokan@volny.cz)
Losování: 13.12.2019
Lékař: zajistí pořadatel

Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel ITKF a tech. ustanovení 2019 Spolku Tradičního karate ČR
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny
mladší žáci/žákyně (2012 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon,
mladší žáci/žákyně (2011-2010) kata jed, kata tým, kihon, kihon ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
mladší žáci/žákyně (2009-2008) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně (2007-2006) kata jednotlivě, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci

kadet/kadetky (2005-2004) kata jed, kata tým,ko-go kumite, fuku-go, enbu mix, enbu muži
dorost./dorostenky 16-17 let (03-02) kata jed, kata tým, ko-go kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 18-20 let (01-00-99) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (1998 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži

Podmínky účasti:
členství oddílu v ČFTKFS
zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 5.12.2019
platný průkaz karate, potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka
Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč
Časový rozvrh:
09.00 – 09.30 prezentace závodníků
09.45 – 10.00 porada trenérů a rozhodčích
10.00 zahájení soutěže

MČR Tradičního karate je výběrová a postupující soutěž pro širší reprezentaci na ME ETKF (European Traditional Karate Federation)   2020