SPOLEK TRADIČNÍHO KARATE ČESKÉ REPUBLIKY

TRADITIONAL KARATE ORGANIZATION OF CZECH REPUBLIC

Pozvánka na 18.ročník Poháru TKF sensei Rachmy Soebajo

Seznam aktualit

10.4. 2017

18. Pohár TKF Sensei Rachmy Soebajo

Propozice
Všeobecná ustanovení

Pořadatel: Rajawali Sakti oddíl tradičního karate E-mail:rskarate@volny.cz
Datum a místo konání: 22.dubna 2017 – ZŠ Hovorčovická, Praha 8 Kobylisy
Rozhodčí: deleguje ČFTKFS
Ředitelka soutěže: Hana Soebajová
Startovné: 200,-Kč osoba/disciplina, za každou další disciplinu 100,-Kč, za družstvo 300,-Kč
Přihlášky: písemně na adresu pořadatele nejpozději do 12.4. 2017
Losování: 21.4.2017 na adrese ČFTKFS
Lékař: zajistí pořadatel
Technická ustanovení:
Předpis: soutěží se podle pravidel WFF a tech. ustanovení ČFTKFS 2017
Věkové kategorie - Soutěžní disciplíny
mladší žáci/žákyně (2010 a ml) kata jednotlivě, kata tým, kihon
mladší žáci/žákyně (2009-2008) kata jednot, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite,enbu mix,enbu chlapci
mladší žáci/žákyně (2007-2006) kata jed, kata tým, kihon, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
starší žáci/žákyně (2005-2004) kata jednotlivě, kata tým, jyu-ippon kumite, enbu mix, enbu chlapci
kadet/kadetky (2003-2002) kata jed, kata tým,ko-go kumite, enbu mix, enbu chlapci
dorostenci/dorostenky (01-00-99) kata jed,kata tým, ko-go kumite, fukugo,enbu mix,enbu muži
junioři/juniorky 18-20 let (98-97-96) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži
senioři/seniorky (od 21 let.) (1995 a st.) kata jednotlivě, kata tým, kumite, fukugo, enbu mix, enbu muži

Soutěže kata se mohou účastnit závodníci od 9 kyu, kihon/jyu ippon kumite od 8 kyu, ko-go/kumite od 5 kyu. Kata týmy dětí mohou být i smíšená družstva, 1 dívka + 2 chlapci nebo 2 dívky + 1 chlapec
Závodníci budou rozděleni do skupin podle věku a STV
Podmínky účasti:
zaslání soupisky závodníků na adresu pořadatele do 12.4.2017
platný průkaz karate,– průkazy se budou kontrolovat při prezentaci
potvrzená lékařská prohlídka (platí 1 rok), členská známka ČUBU
Protesty: Písemně u hlavního rozhodčího po složení poplatku 200,-Kč

Časový rozvrh:
09.00 – 9.45 prezentace závodníků
09.45 – 10.00 porada trenérů a rozhodčích
10.00 zahájení soutěže

Pozn: Pohár TKF je postupující soutěž na MČR 2017